Медицински център Хармония е открит през 2007 година. Вече дванадесет години предлагаме качествени медицински услуги. Кабинетите ни са модерно обзаведени със съвременна техника. Извършваме медицинските услуги по най-добрия възможен начин. Стараем се при нас обстановката да е дискретна и уютна. Винаги сме на разположение на нашите телефони през работно ни време.

 

Какво печелят пациентите на Медицински център Хармония :

1. На едно място при нас се намират лекари и специалисти от почти всички области на здравеопазването. Това дава възможност да се ползват знанията на всички лекари, като се постави правилната диагноза и бъде проведено навременно лечение. За по-лесно намиране специалностите са подредени по азбучен ред.

 

2. Медицински център Хармония е партньор с НЗОК по:

Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести и Ушно-Носно-Гърлени болести

 

3. Медицински център Хармония работи със следните Здравнозастрахователни дружества:

- ЗАД България Иншурънс,

- Фи Хелт Застраховане АД,

изследвания

- ДЗИ Животозастраховане АД,

-  Животозастрахователен институт АД,

- ЗК Медико 21 АД,

- ЗД Съгласие АД,

- ЗК Уника - Живот АД,

- Дженерали застраховане АД,

- ЗАД Булстрад Живот АД,

- ОЗОФ Доверие ЗАД,

- Европейска Здравноосигуритена Каса ЗАД (ЕЗОК),

- ЦКБ Живот ЗЕАД,

- ЗД ОЗОК Инс АД,

4. Медицински център Хармония извършва профилактични медицински прегледи по заявка на работодателя.

5. Предлагаме домашни посещения от Лекар Невролог и от Лекар Ортопед.

 

Медицински център Хармония получи от Министерството на здравеопазването акредитационна оценка "Отличен" за дейността си.

Заповядайте в Медицински център Хармония за сериозно медицинско обслужване в спокойна обстановка.