Вход

SFbBox by psd to html

Медицински Център Хармония ООД е създаден през 2005 година с цел да предложи качествени медицински услуги в район Младост на град София.

Медицински център Хармония ООД е регистриран и работи, както с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК), Частни застрахователи, а така също и с платени приеми при лекари-специалисти. С НЗОК работим по 3 специалности - "Вътрешни болести", "Ушно-носно гърлени болести", "Физикална и рехабилитационна медицина".

Центърът е разположен в собствена площ, кабинетите му са модерно изпълнени и оборудвани с най-съвременната техника.

изследвания

За нашия екип отношението към пациента е най-важно, а именно:

1. Провеждаме внимателни изследвания на възникналите оплаквания

2. Проследяваме причините довели до тях

3. Обръщаме лично отношение на всеки пациент, а именно:

3.1. Вникваме в неговите проблеми и страхове

3.2. Уважаваме неговото време и заетост

4. Безкомпромисно качество на медицинската услуга

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ ПАЦИЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАРМОНИЯ?

1. Наличието на лекари и консултанти от почти всички други области на здравеопазването позволява бързо и точно, на едно и също място, без загуба на време и нерви да се постави правилната диагноза и да бъде проведено навременно и точно лечение.

2. Високо качество на предлаганите медицински услуги, гарантирано от доказания професионализъм на персонала и съвременната апаратура.

3. Профилактика на социално-значимите заболявания, както и специализирани консултации със съответните водещи специалисти.

4. Специализация в областта на "Гинекология", „Физиотерапия и рехабилитация”, "Кардиология" и „Образна диагностика” позволява да работим задълбочено в тези насоки. Целта е пълно удовлетворяване на нуждите на нашите пациенти от подходящо лечение.

Заповядайте в Медицински център “Хармония” за професионално медицинско обслужване в приятна атмосфера за добро здраве сега и в бъдеще!

медицински център

медицински център

Медицински център Хармония получи от Министерството на здравеопазването отлична акредитационна оценка за цялостна дейност на лечебното заведение!

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ :

Водещи принципи в работата на екипа на Медицински център “Хармония” винаги са :

1.Безкомпромисното качеството на медицинската услуга

2.Личната грижа и отношение към всеки пациент

3.Вникване в неговите проблеми, страхове и притеснения

4.Уважение към неговото време и заетост

ДЕЙНОСТИ :
Медицински център “Хармония” предлага :
1. Физиотерапия и рехабилитация на травматични  и следтравматични състояния
2. Ехография на коремни органи
3. Ехография на на гинекологични органи
4. Електрокардиография 
5. Профилактични прегледи

ФОРМИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СА:
1. Прегледи и консултации по направления от личен лекар

2. Прегледи с Частни Здравно-застрахователни дружества

2. Платени прегледи

3. Домашни посещения

Заповядайте в Медицински център “Хармония” за професионално медицинско обслужване в приятна атмосфера за добро здраве сега и в бъдеще!