Първичен преглед при съдов хирург - професор по Съдова хирургия (при Професор Д-р Андрея Андреев)

50
Вторичен (контролен) преглед / консултация при съдов хирург - професор по Съдова хирургия (при Професор Д-р  Андрея Андреев) 40
Доплер на съдове на долни крайници
30

 

Посочените цени са в български лева.