Важно! Преглеждаме! Скъпи пациенти, желаем да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция, проветряване и носене на предпазни средства преди, по време и след прегледите.   Важно! Преглеждаме! Скъпи пациенти, желаем да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция, проветряване и носене на...  

 

Преглед от лекар Ортопед травматолог
42
Вторичен преглед / Консултация от лекар Ортопед травматолог
28
Вътреставна инжекция 30
Околоставна инжекция (при епикондилит, инсерционит, периартрит) 20
Домашно посещение при пациента от лекар Ортопед 80

 

Посочените цени са в български лева.