Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

 Физиотерапевтична услуга

Хармония

Стандарт

Хармония

5

Хармония

10

Хармония

15

Хармония

20

  Цена за 1 процедура Цена за пакет от 5 процедури Цена за пакет от 10 процедури Цена за пакет от 15 процедури Цена за пакет от 20 процедури
Първичен преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина 60 * * * *
Вторичен преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
45 * * * *
Мануална терапия (цената е за посещение и зависи от конкретния случай и като около 40-45 минути се работи активно с пациента)
60
* * * *
Домашно посещение 120 * * * *
Електростимулация  *  45 80 120 160
Лечение с нискочестотен ток 10 * * * *
Лечение със средночестотен ток 10 * * * *
Лечение с високочестотен ток 10 * * * *
Криотерапия 10 * * * *
Магнитотерапия 10 * * * *
Ултразвукова терапия 15 70 130 210 240
Светлолечение 10 * * * *
Лазертерапия 10 * * * *


Посочените цени са в български лева