Вход

SFbBox by psd to html

 Физиотерапевтична услуга

Хармония

Стандарт

Хармония

5

Хармония

7

Хармония

10

Хармония

15

  Цена за 1 процедура Цена за пакет от 5 процедури Цена за пакет от 7 процедури Цена за пакет от 10 процедури Цена за пакет от 15 процедури
Първичен медицински преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина 35 * * * *
Вторичен медицински преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина / Консултация 25 * * * *
Функционална диагностика на опорно-двигателен апарат (ОДА) 20 * * * *
Функционална диагностика на опорно-двигателен апарат (ОДА) + специализирана кинезитерапевтична процедура 45 * * * *
Мануална терапия (цената е за посещение и зависи от конкретния случай)
25 - 45
* * * *
Кинезиотейпинг 25 * * * *
Специализирана кинезитерапевтична методика - PNF, BOBATH 30 * * * *
Домашно посещение 70 * * * *
Електростимулация 8 * * * *
Лечение с нискочестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лечение със средночестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лечение с високочестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Криотерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Магнитотерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Ултразвукова терапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Светлолечение 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лазертерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00

 

Посочените цени са в български лева!