Физиотерапевтична услуга

Хармония

Стандарт

Хармония

5

Хармония

7

Хармония

10

Хармония

15

  Цена за 1 процедура Цена за пакет от 5 процедури Цена за пакет от 7 процедури Цена за пакет от 10 процедури Цена за пакет от 15 процедури
Първичен преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина 45 * * * *
Вторичен преглед при Лекар Физикална и рехабилитационна медицина
30 * * * *
Мануална терапия (цената е за посещение и зависи от конкретния случай)
45
* * * *
Домашно посещение 80 * * * *
Електростимулация 8 * * * *
Лечение с нискочестотен ток 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Лечение със средночестотен ток 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Лечение с високочестотен ток 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Криотерапия 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Магнитотерапия 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Ултразвукова терапия 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Светлолечение 8 30,00 40,00 55,00 80,00
Лазертерапия 8 30,00 40,00 55,00 80,00


Посочените цени са в български лева