Важно! Преглеждаме! Скъпи пациенти, желаем да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция, проветряване и носене на предпазни средства преди, по време и след прегледите.   Важно! Преглеждаме! Скъпи пациенти, желаем да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция, проветряване и носене на...  
УНГ преглед 45
Вторичен преглед / Консултация 30
Аудиометрия 26
Допълнителни услуги, които не влизат в стандартния преглед Цени в лева
Нос и околоносни кухини  
Предна тампонада на носа 10
Задна тампонада на носа 28
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 10
Отваряне на абцес на носната преграда 10
Пункция и промивка на максиларен синус 35
Каутеризация на разширени вени на носната преграда 10
Поставяне на медикаменти в носа 2
Продухване по Полицер 10
Риноскопия – задна 6
Устна кухина, Фаринкс (Гълтач), Ларинкс (Гръклян)
 
Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина и гърлото 10
Отстраняване на чужди тела в ларинкса 15
Отваряне на перитонзиларен абсцес 25
Индиректна ларингоскопия -при допълнителна нужда 8
Вземане и изследване на гърлен секрет 26
Намазване на устната кухина (напр. с йод) 2
Ухо и Орган на равновесието  
Промиване на ухо. Почистване на ушна кал (церумен), за едно ухо 45 лв. преглед +10 лв. на едно ухо
Отстраняване на чужди тела в слуховия канал 8
Инцизия (отваряне) на фурункул в слуховия проход 15
Отомикроскопия 10
Парацентеза (пробиване на ушното тъпанче при гнойно възпаление) 19
Поставяне на медикаменти в кухината на средно ухо 2
Изследване на органа на равновесието 15
Общи манипулации  
Вземане и изследване в лабораторни условия на секрет (от нос, от ухо, от гърло) 26
Биопсия и патохистологично изследване 120
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност 12
Измерване на артериално налягане 3
Подкожна инжекция 4
Мускулна инжекция 4
Венозна инжекция 8
Септична превръзка 15
Асептична превръзка 10

 

Посочените цени са в български лева!