Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

УНГ преглед 52
Вторичен преглед / Консултация 35
Аудиометрия 30
Допълнителни услуги, които не влизат в стандартния преглед Цени в лева
Нос и околоносни кухини  
Предна тампонада на носа 15
Задна тампонада на носа 28
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 15
Отваряне на абцес на носната преграда 20
Пункция и промивка на максиларен синус 36
Каутеризация на разширени вени на носната преграда 10
Поставяне на медикаменти в носа 2
Продухване по Полицер 10
Риноскопия – задна 6
Устна кухина, Фаринкс (Гълтач), Ларинкс (Гръклян)
 
Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина и гърлото 15
Отстраняване на чужди тела в ларинкса 20
Отваряне на перитонзиларен абсцес 25
Индиректна ларингоскопия -при допълнителна нужда 8
Вземане и изследване на гърлен секрет 33
Ухо и Орган на равновесието  
Промиване на ухо. Почистване на ушна кал (церумен), за едно ухо Задължително се прави преглед, цена 52 лв. + 10 лв. за промиване на едно ухо = 62 лв.
Отстраняване на чужди тела в слуховия канал 15
Инцизия (отваряне) на фурункул в слуховия проход 20
Отомикроскопия 12
Парацентеза (пробиване на ушното тъпанче при гнойно възпаление) 19
Поставяне на медикаменти в кухината на средно ухо 2
Изследване на органа на равновесието 15
Общи манипулации  
Вземане и изследване на секрет (от нос, от ухо, от гърло) 36
Биопсия и патохистологично изследване 150
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност 18
Измерване на артериално налягане 3
Подкожна инжекция 10
Мускулна инжекция 10
Венозна инжекция 10
Септична превръзка 15
Асептична превръзка 10

 

Посочените цени са в български лева!