Вход

SFbBox by psd to html

Първичен преглед при лекар
35
Първичен преглед при хабилитирано лице Доцент / Професор
50
Вторичен преглед / Консултация 25
Издаване на документи за ТЕЛК 25
Издаване на болничен лист 12
Домашно посещение 70
Подкожна инжекция - Поставянето става след назначение от Лекар 4
Мускулна инжекция - Поставянето става след назначение от Лекар 4
Венозна инжекция - Поставянето става след назначение от Лекар 8
Поставяне на ваксина (включва преглед при лекар и поставяне на ваксина) 20
Измерване на артериално налягане 3
Електрокардиограма (ЕКГ) 13

Денситометрия: Измерване на костната плътност с ултразвуков денситометър. Безвредно и точно изследване за наличие или липса на остеопороза.

30

 

*Забележка:
1.ЦЕНИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИИ СА  ВАЛИДНИ, КОГАТО СПРИНЦОВКАТА И ИГЛАТА СА ОТ ПАЦИЕНТА. КОГАТО СА ОТ МЦ ХАРМОНИЯ СЕ ДОБАВЯ 1 ЛВ. КЪМ ЦЕНАТА.

2. ПАЦИЕНТЪТ ИМ ПРАВО НА ВТОРИЧЕН (КОНТРОЛЕН) ПРЕГЛЕД В РАМКИТЕ НА 1 МЕСЕЦ СЛЕД ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД. ПРЕГЛЕДИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 1 МЕСЕЦ СЕ СЧИТАТ ЗА ПЪРВИЧНИ.

Посочените цени са в български лева!