Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   
Първичен преглед при Лекар
48
Вторичен преглед 33
Първичен преглед при хабилитирано лице Доцент / Професор
70/90
Вторичен преглед при хабилитирано лице Доцент / Професор 40/50
Издаване на документи за ТЕЛК 33
Издаване на болничен лист 18
Домашно посещение 90
Подкожна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 8
Мускулна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 8
Венозна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 8
Поставяне на ваксина (включва преглед при лекар и поставяне на ваксина) 20
Измерване на артериално налягане 3
Електрокардиограма (ЕКГ) 15

Денситометрия: Измерване на костната плътност с ултразвуков

денситометър. Безвредно и точно изследване за наличие или липса

на остеопороза.

вместо 34 лв., само за 17 лв.

 
*Забележка:

1.Цените за поставяне на инжекции са валидни, когато спринцовката и иглата са от пациента. Когато те са от МЦ Хармония се добавя 1 лв. към цената.

2. Пациентът има право на вторичен (контролен) преглед в рамките на 1 месец след първични преглед. Прегледи след изтичане на 1 месец се считат отново за първични.

3. Посочените цени са в български лева.