Първичен преглед при Лекар
42
Първичен преглед при хабилитирано лице Доцент / Професор
50
Вторичен преглед / Консултация 28
Издаване на документи за ТЕЛК 26
Издаване на болничен лист 12
Домашно посещение 80
Подкожна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 4
Мускулна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 4
Венозна инжекция - Поставянето става след назначение от лекар 8
Поставяне на ваксина (включва преглед при лекар и поставяне на ваксина) 20
Измерване на артериално налягане 3
Електрокардиограма (ЕКГ) 15

Денситометрия: Измерване на костната плътност с ултразвуков

денситометър. Безвредно и точно изследване за наличие или липса

на остеопороза.

30

 
*Забележка:

1.Цените за поставяне на инжекции са валидни, когато спринцовката и иглата са от пациента. Когато те са от МЦ Хармония се добавя 1 лв. към цената.

2. Пациентът има право на вторичен (контролен) преглед в рамките на 1 месец след първични преглед. Прегледи след изтичане на 1 месец се считат отново за първични.

3. Посочените цени са в български лева.