Преглед при Невролог 45
Вторичен преглед / Консултация 30
Домашно посещение при пациента от лекар Невролог 80

 Посочените цени са в български лева!