Вход

SFbBox by psd to html

 

Преглед от опитен Кардиолог 35
Вторичен преглед / Консултация 25
Ехокардиографски преглед на сърцето с ехограф с цветен доплер
За информация на пациентите: Ехографският преглед на сърцето (наричан още Ехокардиография) включва измерване на сърдечните кухини, степента на задебеляване на сърдечните стени (миокарда), определяне на помпената функция на сърцето, преценка на функционалния капацитет на сърцето, преценка на състоянието на клапите на сърцето, определяне на риска от инфаркт. Всичко това се извършва на висококачествен Ехограф с Цветен Доплер.
40
Електрокардиограма (ЕКГ) с разчитане 13
Поставяне на Холтер за 24-во непрекъснато наблюдение на артериалното налягане (RR холтер) 35

 

Ревматология

Преглед от лекар - Ревматолог 35
Вторичен преглед / Консултация 25
Ехографски преглед на една колянна или на една раменна или на една глезенна става от лекар Образна диагностика + ехографска снимка на ставата 35
Ехографски преглед на двете коленни или двете раменни или двете глезенни стави от лекар Образна диагностика + ехографски снимки на ставите
60

Денситометрия: Измерване на костната плътност с ултразвуков денситометър. Безвредно и точно изследване за наличие или липса на остеопороза.

30

 

Посочените цени са в български лева!