ВАЖНО! Преглеждаме! Скъпи пациенти, в условията на извънредно положение и спазвайки всички мерки за дезинфекция и безопасност ние продължаваме да преглеждаме.   ВАЖНО! Преглеждаме! Скъпи пациенти, в условията на извънредно положение и спазвайки всички мерки за дезинфекция и безопасност ние продължаваме да преглеждаме.