Какво е специалност Педиатрия?

Педиатрията е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Възрастовата граница на децата е от 0 до 18 г.

Лекарят, който се занимава с въпросите на Педиатрията се нарича лекар Педиатър (Детски лекар).

Заповядайте в Медицински център ХАРМОНИЯ на преглед на разумни цени и консултация с опитен Педиатър.(Детски лекар) при следните оплаквания:

=> Остри инфекции на горните дихателни пътища
- Ринофарингити при деца
- Ангини
- Ларингити
- Ларинготрахеити
=> Инфекции на долните дихателни пътища
- Бронхити
- Бронхоилити
- Пневмонии
=> Инфекции на пикочните пътища (Уроинфекции)
=> Обриви: алергични дерматити и инфекциозни дерматити
=> Диагностициране и разпознаване на следните заболявания с последващо насочване към лекар специалист:

- Гастроентерологични,

- Ендкринологични,

- Нефрологични,

- Ревматологични,

- Детски неврологични,

- Заболявания на уши - нос - гърло.