Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

Офталмологията  е клон от медицината (Мед: Офталмология, Ophthalmiatrie,

очни болести
офталмология

от гръцки ofthalmos = око), който изучава анатомията и физиологията на зрителния анализатор(око,очни пътища и представителство в мозъка) и с лечението на болестите му. Офталмологията буквално означава "Наука за очите".

Офталмолог е професионалната квалификация на Очните лекарите, които се занимават с това да изучават, разпознават, лекуват и профилактират заболяванията на зрителния анализатор и локалните прояви в очите при други общи заболявания. Очни болести е една от най-старите медицински дисциплини.
Офталмологията е дисциплина, силно зависеща от медицинската апаратура. Модерните офталмологични прегледи изискват обширно и скъпо струващо техническо оборудване.
Това не е достатъчно за добрите резултати. Очният лекар (офталмолог) трябва добре да се ориентира в оплакванията, които водят пациента при него. Добрата анамнеза води до точна диагноза.

Състоянието на зрителния анализатор (очите) се установява от Очния лекар с най-различни видове изследвания и техника.
Медицински център ХАРМОНИЯ разполага с  необходимата модерна  апаратура за правилна диагностика и лечение на очни болести или оплаквания свързани със зрителния анализатор.