Вход

SFbBox by psd to html

Офталмологията  е клон от медицината (Мед: Офталмология, Ophthalmiatrie,

очни болести
офталмология

от гръцки ofthalmos = око), който изучава анатомията и физиологията на зрителния анализатор(око,очни пътища и представителство в мозъка) и с лечението на болестите му. Офталмологията буквално означава "Наука за очите".

Офталмолог е професионалната квалификация на лекарите, които се занимават с това да изучават, разпознават, лекуват и профилактират заболяванията на зрителния анализатор и локалните прояви в очите при други общи заболявания. Очни болести е един от най-старите медицински дисциплини.
Офталмологията е дисциплина, силно зависеща от медицинската апаратура. Модерните офталмологични прегледи изискват обширно и скъпо  струващо техническо оборудване.
Това не е достатъчно за добрите резултати. Очният лекар трябва добре да се ориентира в оплакванията, които водят пациента при него. Добрата анамнеза води до точна диагноза.

Състоянието на зрителния анализатор се установява с най-различни видове изследвания (обективни и субективни).
Медицински център Хармония ООД разполага с  необходимата модерна  апаратура за правилна диагностика и лечение на очни болести или оплаквания свързани със зрителния анализатор.