Какво е Неврология?


Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система.


Неврологията се дели се на обща и специална :

=> Общата неврология изучава анатомичните и физиологични основи на нервните функции:

рефлекси, сетивност и др., методите на тяхното изследване, разстройства, както и доплерсонография,

контрастно рентгеново изследване и т.н.

=> Специалната неврология изучава заболяванията, както на централната и периферна нервна система, така и на вегетативната нервната система: функционални /неврози/ и органични:мозъчни инсулти, моно- и полиневропатии, вестибулопатия, дискова херния, възпалителни заболявания и други.

Лекарят, който се занимава с въпросите на Неврологията се нарича Невролог.


Съгласно специализацията на Медицински център ХАРМОНИЯ в областта на „Физиотерапия и рехабилитация” ние

разполагаме с опитни специалисти и консултанти в област „Неврология”.

Те работят заедно за постигане на качествен резултат в диагностиката и лечението на неврологичните оплаквания и тези на опорно - двигателния апарат.

 

заповядайте в Медицински център ХАРМОНИЯ при опитен Лекар Невролог.