Вход

SFbBox by psd to html

Мануална Терапия по концепцията „Мълиган” - ефективен подход при лечение на мускулно-скелетни проблеми.Мануалната терапия е област от медицината, която се занимава с лечение на

мануална терапия
Техника при ограничение и болка в глезенна става
мануална терапия
Техника при ограничение и болка в колянна става
мануална терапия
Техника при ограничение и болка в раменната става
мануална терапия
Техника за ограничение и болка във врата

проблеми най-общо казано на опорно-двигателния апарат и произтичащите от него патологии на периферната нервна система, каквито са болките във врата и кръста, също така ставните проблеми и травмите на крайниците, от които са провокирани болките и ограниченията в ставите и мускулите и др.
Една от най-популярните и ефективни концепции в мануалната терапия е т.нар. концепция «Мълиган», която е развита от новозеландския физиотерапевт Браян Мълиган през 70-те години на миналия век.


Основно правило при концепцията на Браян Мълиган е, да не се предизвиква никакава болка при прилагането на техниките, независимо къде се прилагат  - гръбначен стълб или ставите  в човешкото тяло (раменна, колянна, тазобедрена стави, китка и др.).

 

Част от тези техники се наричат SNAGs (подържани естествени апофизеални плъзгания) и MWMs (мобилизации с движения).

 

SNAGs се прилагат често за болки и проблеми в шийната, гръдна, лумбална област на гръбначния стълб, сакроилиачните стави.  SNAGs техниките всъщност са подходящи плъзгащи движения в определени части на гръбначния стълб или мобилизиращи движения насочени към отблокиране на „ставен блокаж”.

 

Мобилизационният натиск следва болезненото движение в гръбначния стълб. Очакваният ефект при правилно приложение е болката да изчезне или да намалее значително. MWMs техниките са подходящи и се прилагат в различни стави на човешкото тяло - пръстите на ръката, китка, лакът, раменна става.


MWMs, както и други техники от концепцията „Мълиган” се използват и прилагат при положение на тялото или сегмента, при което тежестта на сегмента или тялото действа активно, т.е. при положение, в което тялото се натоварва или се движи. По този начин лечението е насочено и се прилага в активен режим,  който по принцип предизвиква болкова симптоматика.

 

 Класическата мануална терапия

Този момент различава класическата мануална терапия от концепцията на Мълиган. В класическата мануална терапия тялото е в облекчена изходна позиция и обикновено без активни движения.
При прилагането на техниките всеки терапевт е длъжен да се съобразява внимателно със състоянието на пациента и с основните противопоказания за приложението на мануалната терапия.


Поради факта, че не се прилагат лекарствени средства, а движенията са напълно естествени, концепцията Мълиган е подходяща за почти всички пациенти, независимо от възрастта,  включително бременни жени и хора с хронични заболявания.
Противопоказания за прилагането на този тип мануална терапия са  туморни процеси в гръбначния стълб, костите и др.


Основно правило при концепцията Мълиган е, да не се предизвиква болка при прилагането на техниките, независимо къде се прилагат дали по гръбначен стълб или други стави на опорно двигателния апарат (раменна, колянна, тазобедрена стави).

 

Преди да започне самата терапия, специалистът оглежда и изследва ставата или гръбначния стълб, за да установи има ли някакъв двигателен дефицит (невъзможност да се извършва определено движение) или болка. В зависимост от проблема и общото състояние на пациента, терапевтът преценява точно коя от техниките е  най-подходяща и съставя план на лечението.


По време на терапията специалистът извършва подходящите плъзгащи движения в даден сегмент на гръбначния стълб или периферна става, като се следи движението да не причинява болка на пациента. Болковият симптом е индикация, че терапевтът не е намерил правилния план на лечение, правилния вид техника, точния сегмент на гръбначния стълб или, че техниките не са показани за този проблем.