Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

 
Медицински център ХАРМОНИЯ разполага с квалифицирани лекари и с всички необходими уреди за правилна диагностика при оплаквания свързани със сърцето и сърдечно-съдовата система.


Какво е специалност Кардиология ?

Кардиологията е наука за сърцето и сърдечносъдовата система: за неговия строеж, болестите му и лечението им и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването). Лекарят, който се занимава с въпросите на Кардиологията се нарича Кардиолог.

 кардиология
Съвременен електрокардиограф
съвременен ехокардиограф

Кардиологията обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно - съдовата система, включващи също: високо кръвно налягане (артериална хипертония), нарушения на сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето (гръдна жаба, стенокардия), сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити), инфаркт на миокарда.

Много важна задача на кардиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на сърдечно - съдови заболявания (профилактика, превантивна кардиология). Имайки предвид, че близо 60 % от смъртността в България се дължи на болести на органите на кръвообръщението, ние от Медицински Център ХАРМОНИЯ, Ви приканваме да извършвате профилактични кардиологични медицински прегледи с цел избягване на сърдечно съдови заболявания.

Сърдечно - съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит от лекарите, които осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

На всеки пациент се предлага индивидуално внимание и лечебно- оздравителна програма, включваща :
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип
2. Прецизни изследвания
3. Правилна диагноза
4. Препоръчване на подходящо лечение
5. Препоръчване на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно - съдови проблеми в бъдещ период.

Заболяванията на сърцето обикновено се подразделят на вродени и придобити.

Вродените са резултат на дефекти на сърдечните клапи: стеноза или инсуфициенция или на камерните и предсърдни прегради, както и при транспозиция на големите артерии.

Придобитите сърдечни заболявания засягат клапите и коронарните съдове, както и цялото сърце с неговите съставни слоеве: епикард, миокард и перикард. Те могат да бъдат причинени от :
- инфекциозни фактори / бактерии/ – най-често засягат ендокарда и сърдечните клапи
- и неинфекциозни причинители – системно заболяване /лупус еритематодеис / , ревматизъм и други.

Много често сърдечните болести са резултат от заболявания на други органи от човешкия организъм – бъбреци /паренхимни заболявания, тумори/, ендокринологични фактори - диабет, тиреотоксикоза, микседем, феохромоцитом и други, сърдечно-съдова недостатъчност при исхемична болест, високо артериално налягане.

Ехокардиографията е една от основните мeтодики за изследване на сърцето, която е неинвазивна и не изисква специална подготовка от пациента. Основава се на действието на ултразвука при срещата му с по-плътни или кухи органи и течности. При това изследване се установяват дефекти и перфорации на клапите и камерните и предсърдните прегради, руптура на папиларен мускул, инфарктни зони – пресни или цикатрикси, хипертрофия на дясната или лявата камери при белодробни заболявания, високо артериално налягане и други болести, перикарден излив: фракционно изтласкване. При Доплеровата ехокардиография /цветна/ се прави преценка на сърдечния кръвоток в кухините и коронарните съдове, на сърдечния дебит и инфарктните зони.