Медицински център ХАРМОНИЯ разполага с квалифицирани лекари и с всички необходими уреди за правилна диагностика при оплаквания свързани със сърцето и сърдечно-съдовата система.


Какво е специалност Кардиология ?

Кардиологията е наука за сърцето и сърдечносъдовата система: за неговия строеж, болестите му и лечението им и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването). Лекарят, който се занимава с въпросите на Кардиологията се нарича Кардиолог.

 кардиология
Съвременен електрокардиограф
Най-модерен Ехокардиограф

Кардиологията обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно - съдовата система, включващи също: високо кръвно налягане (артериална хипертония), нарушения на сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето (гръдна жаба, стенокардия), сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити), инфаркт на миокарда.

Много важна задача на кардиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на сърдечно - съдови заболявания (профилактика, превантивна кардиология). Имайки предвид, че близо 60 % от смъртността в България се дължи на болести на органите на кръвообръщението, ние от Медицински Център ХАРМОНИЯ, Ви приканваме да извършвате профилактични кардиологични медицински прегледи с цел избягване на сърдечно съдови заболявания.

Сърдечно - съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит от лекарите, които осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

На всеки пациент се предлага индивидуално внимание и лечебно- оздравителна програма, включваща :
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип
2. Прецизни изследвания
3. Правилна диагноза
4. Препоръчване на подходящо лечение
5. Препоръчване на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно - съдови проблеми в бъдещ период.

Заболяванията на сърцето обикновено се подразделят на вродени и придобити.

Вродените са резултат на дефекти на сърдечните клапи: стеноза или инсуфициенция или на камерните и предсърдни прегради, както и при транспозиция на големите артерии.

Придобитите сърдечни заболявания засягат клапите и коронарните съдове, както и цялото сърце с неговите съставни слоеве: епикард, миокард и перикард. Те могат да бъдат причинени от :
- инфекциозни фактори / бактерии/ – най-често засягат ендокарда и сърдечните клапи
- и неинфекциозни причинители – системно заболяване /лупус еритематодеис / , ревматизъм и други.

Много често сърдечните болести са резултат от заболявания на други органи от човешкия организъм – бъбреци /паренхимни заболявания, тумори/, ендокринологични фактори - диабет, тиреотоксикоза, микседем, феохромоцитом и други, сърдечно-съдова недостатъчност при исхемична болест, високо артериално налягане.

Ехокардиографията е една от основните мeтодики за изследване на сърцето, която е неинвазивна и не изисква специална подготовка от пациента. Основава се на действието на ултразвука при срещата му с по-плътни или кухи органи и течности. При това изследване се установяват дефекти и перфорации на клапите и камерните и предсърдните прегради, руптура на папиларен мускул, инфарктни зони – пресни или цикатрикси, хипертрофия на дясната или лявата камери при белодробни заболявания, високо артериално налягане и други болести, перикарден излив: фракционно изтласкване. При Доплеровата ехокардиография /цветна/ се прави преценка на сърдечния кръвоток в кухините и коронарните съдове, на сърдечния дебит и инфарктните зони.

 

Какво е специалност Ревматология?

Ревматологията е част от специалността Вътрешни болести. Занимава се с диагностика и лечение на ревматологичните заболявания.Лекарят, който се занимава с въпросите на Ревматологията се казва Ревматолог.

Ревматологията основно се занимава със заболяванията на ставите и околоставните съединителни тъкани.
Днес патогенезата на ревматичните заболяванията се приема основно като автоимунна, травматична.
Примерна класификация на ревматологичните болести:
1. Ревматоиден артрит
2. Подагра, Псевдоподагра
3. Полихондрит
4. Полимиозит
5. Лупус
6. Псориатичен артрит
7. Спондилоартрит
8. Анкилозиращ спондилит(Болест на Бехтерев)
9. Реактивен артрит
10. Остеоартрит

Ревматолозите са тези специалисти, които могат да Ви помогнат при болки в ставите на колената (гонартроза), тазобедрените стави (коксартроза), болки в рамената (периартрит), болки в гърба (остеохондроза, спондилоартроза), болки в шията и други.

Заповядайте в Медицински център ХАРМОНИЯ при нужда от опитен Ревматолог.

В Медицински център ХАРМОНИЯ се извършва изследване на костна плътност с ултразвуков костен денситометър (денситометрия). Това е най-безвредният метод за установяване наличието или липсата на Остеопороза.

Денситометър    Денситометър