Вход

SFbBox by psd to html


Медицински център Хармония ООД разполага с всички необходими уреди за правилна диагностика и профилактика на болки или оплаквания свързани с кръвоносната система и сърцето.


КАКВО Е СПЕЦИАЛНОСТ КАРДИОЛОГИЯ?

 кардиология
 6-канален ЕКГ апарат


Кардиологията е наука за сърцето – за неговия строеж , болестите му и лечението им и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

 

Заболяванията на сърцето обикновено се подразделят на вродени и придобити.

 

Вродените са резултат на дефекти на сърдечните клапи- стеноза или инсуфициенция или на камерните и предсърдни прегради, както и при транспозиция на големите артерии.

 

Придобитите сърдечни заболявания засягат клапите и коронарните съдове, както и цялото сърце с неговите съставни слоеве- епикард, миокард и перикард. Те могат да бъдат причинени от :
- инфекциозни фактори / бактерии/ – най-често засягат ендокарда и сърдечните клапи
- и неинфекциозни причинители – системно заболяване /лупус еритематодеис / , ревматизъм и др.

 

Много често сърдечните болести са резултат от заболявания на други органи от човешкия организъм – бъбреци /паренхимни заболявания, тумори/ , ендокринологични фактори - диабет , тиреотоксикоза, микседем, феохромоцитом и др , сърдечно-съдова недостатъчност при исхемична болест, високо артериално налягане.

 

Кардиологията обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно - съдовата система, включващи също: високо кръвно налягане (артериална хипертония), нарушения на сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето (гръдна жаба, стенокардия), сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити), инфаркт на миокарда.

 

Много важна задача на кардиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на сърдечно - съдови заболявания (профилактика, превантивна кардиология). Имайки впредвид, че близо 60 % от смъртността в България се дължи на болести на органите на кръвообръщението, ние от Медицински Център Хармония, наблягаме на профилактиката за избягване на сърдечно съдови заболявания.

 

Сърдечно - съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит от лекарите, които осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

 

На всеки пациент се предлага индивидуално внимание и лечебно- оздравителна програма, включваща :
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип
2. Прецизни изследвания
3. Правилна диагноза
4. Препоръчване на подходящо лечение
5. Препоръчване на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно - съдови проблеми в бъдещ период.


Ехокардиографията е една от основните мeтодики за изследване на сърцето- неинвазивна и не изисква специална подготовка. Основава се на действието на ултразвука при срещата му с по-плътни или кухи органи и течности . При това изследване се установяват дефекти и перфорации на клапите и камерните и предсърдните прегради, руптура на папиларен мускул , инфарктни зони – пресни или цикатрикси , хипертрофия на дясната или лявата камери при белодробни заболявания, високо артериално налягане и други болести , перикарден излив –фракционно изтласкване. При Доплеровата ехокардиография /цветна/ се прави преценка на сърдечния кръвоток в кухините и коронарните съдове, на сърдечния дебит , инфарктните зони .

 

 

КАКВО Е СПЕЦИАЛНОСТ РЕВМАТОЛОГИЯ?


Ревматологията(от гръцките ревма-поток и логос-наука) е част от специалността Вътрешни болести. Занимава се с диагностика и лечение на реватичните заболявания.


Ревматологията основно се занимава със заболяванията на ставите и околоставните съединителни тъкани.
Днес патогенезата на ревматичните заболяванията се приема основно като автоимунна, травматична.
Примерна класификация на ревматологичните болести:
1.Ревматоиден артрит
2.Подагра, Псевдоподагра
3.Полихондрит
4.Полимиозит
5.Лупус
6.Псориатичен артрит
7.Спондилоартрит
8.Анкилозиращ спондилит(Болест на Бехтерев)
9.Реактивен артрит
10.Остеоартрит

 

Ревматолозите са тези специалисти, които могат да ви помогнат при болки в ставите на колената(гонартроза), тазобедрените стави(коксартроза), болки в рамената(периартрит), болки в гърба(остеохондроза, спондилоартроза), болки в шията и др.