Вход

SFbBox by psd to html

Медицински Център Хармония ООД разполага със
следните кабинети :


1. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ВКЛ. КИНЕЗИТЕРАПИЯ)
2. ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ (ВКЛ. ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА)
3. КАРДИОЛОГИЯ (ВКЛ. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, ХОЛТЕР КРЪВНО НАЛЯГАНЕ)
4. ОЧНИ БОЛЕСТИ (ВКЛ. АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ, ТОНОМЕТРИЯ, БИОМИКРОСКОПИЯ И ДР.)
5. НЕВРОЛОГИЯ
6. ГИНЕКОЛОГИЯ (ВКЛ. ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА)
7. УШИ - НОС - ГЪРЛО (УНГ) (ВКЛ. АУДИОМЕТРИЯ)
8. ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (ВКЛ. ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА)
9. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА, ВИДЕОЗОН)
10. РЕВМАТОЛОГИЯ
11. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
12. СЪДОВА ХИРУРГИЯ (ДОПЛЕР)
13. ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОТЕРАПИЯ

 


Медицински център Хармония специализира в области „Вътрешни болести” и „Физиотерапия (Кинезитерапия) и рехабилитация”.
Ние предлагаме професионално лечение на следтравматични състояния и последвала оперативна намеса(скъсване на предна кръстна връзка, скъсване на ахилесово сухожилие, увреда на менискуси); неврологични проблеми; други мускулно-скелетни проблеми, водещи до болки в ставите и мускулите около тях.
За тази цел при нас работят едни от най-добрите специалисти – лекари и физиотерапевти / кинезитерапевти в град София.
Разполагаме с най-модерните уреди за апаратна физиотерапия (електролечение – нискочестотни, средночестотни, високочестотни токове, ултразвуково лечение, светлолечение),
както и специализирани физиотерапевтични / кинезитерапевтични методики като мануална терапия по концепцията „Мълиган”, кинезиотейпинг метод, проприоцептивно-нервно мускулно улесняване(ПНУ) и др.