Какво е Специалност Инфекциозни болести?


Инфекциозни болести е дял от медицината, който се занимава с проследяване на всички защитни биологични, физиологични и патологични процеси, настъпващи в организма при внедряването и размножаването в него на патоген агент.
Инфекциозната болест е особено, ново качествено състояние на организма, при което инфекциозния процес се проявява с различни признаци и промени от биологичен, физиологичен, биохимичен, морфологичен, клиничен, микробиологичен и епидемиологичен характер.

Инфекциозните болести се предизвикват от различни болестотворни микроорганизми - вируси, бактерии и гъбички.

Лекарят, който се занимава с въпросите на Инфекциозните болести се нарича лекар със специалност Инфекциозните болести (Инфекционист).

Заповядайте в Медицински център ХАРМОНИЯ на преглед на разумни цени и консултация с опитен със специалност Инфекциозни болести (Инфекционист) при следните оплаквания:
-  Инфекциозни заболявания при възрастни и деца
-  Остри респираторни заболявания (настинки), грип
-  Вирусни хепатити (A, B, C, D, E)
-  Чревни инфекции
-  Едра шарка (варицела)
-  Дребна шарка (морбили)
-  Заушка (паротит)
-  Скарлатина
-  Инфекциозна мононуклеоза
-  Коклюш


Диагностициране (разпознаване) на:
-  Невроинфекции: менингити, енцефалити
-  Лаймска болест
-  Ку-треска
-  Туларемия
-  Бруцелоза
-  Марсилска треска