Вход

SFbBox by psd to html

Специални предложения с ваучери

  ХАРМОНИЯ 1 ХАРМОНИЯ 5 ХАРМОНИЯ 7 ХАРМОНИЯ 10 ХАРМОНИЯ 15
ПРОЦЕДУРИ 1 Процедура 5 Процедури 7 Процедури 10 Процедури 15 Процедури
Първичен медицински преглед при Лекар- Физикална и рехабилитационна медицина 35 * * * *
Вторичен медицински преглед при Лекар- Физикална и рехабилитационна медицина / Консултация 25 * * * *
Функционална диагностика на опорно-двигателен апарат (ОДА) 20 * * * *
Функционална диагностика на опорно-двигателен апарат (ОДА) + специализирана кинезитерапевтична процедура 45 * * * *
Мануална терапия 25 * * * *
Кинезиотейпинг 25 * * * *
Специализирана кинезитерапевтична методика- PNF, BOBATH 30 * * * *
Домашно посещение 65 * * * *
Електростимулация 8 * * * *
Лечение с нискочестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лечение със средночестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лечение с високочестотен ток 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Криотерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Магнитотерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Ултразвукова терапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Светлолечение 8 25,00 38,00 50,00 80,00
Лазертерапия 8 25,00 38,00 50,00 80,00

 

Посочените цени са в български лева!