Вход

SFbBox by psd to html

Специални предложения с ваучери

Кардиология

Преглед от лекар - Кардиолог 35
Вторичен преглед / Консултация 25
Ехокардиографски преглед на сърцето на Ехограф с Цветен Доплер
ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Ехокардиографският преглед на сърцето включва измерване на сърдечните кухини, степента на задебеляване на сърдечните стени (миокарда), определяне на помпената функция на сърцето, преценка на функционалния капацитет на сърцето, преценка на състоянието на клапите на сърцето, определяне на риска от инфаркт. Всичко това се извършва на висококачествен Ехограф с Цветен Доплер.
40
Електрокардиограма (ЕКГ) с разчитане 13
ЕКГ Мониторинг 22
Поставяне на Холтер за 24-во непрекъснато наблюдение на артериалното налягане 35

 

Ревматология

Преглед от лекар - ревматолог 35
Вторичен преглед / Консултация 25
Ехографски преглед на коленни стави + снимки 60
Ехографски преглед на раменни стави + снимки 60
Остеоденситометрия  30

 

Посочените цени са в български лева!